పునరపి జననం

నా  కింకా అక్కడే ఉన్నట్లు జ్ఞాపకం

నా బాల్యం లోని గత  స్మృ తుల్ని నెమరువేసు కొంటున్నట్లు జ్ఞాపకం

గతంలో జార విడిచిన స్వప్న సింధూరాలు

మళ్లి   శ్వాసిస్తున్నట్లు జ్ఞాపకం

మస్తిష్కం లో తళుక్కు మంటున్న గతానుభవాల స్మృతులు

నన్ను అమృత సరస్సులో నిలువెత్తున ముంచెత్తుతున్న అనుభూతులు

మానస సరోవరంలో  ఆనంద బ్రహ్మ కమలాలను

స్పృశిస్తున్నట్లుగా  జ్ఞాపకం

నా కింకా నా గుండెల్లో నేను  కరగి పోయినట్లు

నా తనువు  నా ఆత్మతో సంగమిస్తున్నట్లు

నా మదిలో  జాగృతమైన ఆలోచనా తరంగాలు

ఒక భావ ప్రపంచంలోకి అడుగు పెడుతున్నట్లుగా జ్ఞాపకం

సిద్ద యోగిలా తనువు  నొదిలి నా ఆత్మ ఎక్కడికో

సుదూర తీరాలకు ప్రయాణం చేస్తున్నట్లు

రాత్రి పగలు మమేకమయ్యే సుందర తీరానికి చేరుకోన్నట్లు

సముద్రపు మధ్యన నిలబడి అలల మిద కూర్చొని పయనం సాగిస్తున్నట్లు

ఎగిరి ఎగిరి ఆకాశం లో ముందుకు సాగే కరిమబ్బుల  వెనకాల దాగొన్నట్లు

శూన్యం లోకి అడుగులు వేసి సుదూర గ్రహాల్ని దాటి

ఆత్మ సందర్శనం చేసుకొన్నట్లు జ్ఞాపకం !

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s


%d bloggers like this: