చెట్లు శపిస్తాయి

చెట్లు
తపిస్తాయి
చెట్లు
శపిస్తాయి
  నీటి కోసం
తపిస్తాయి
ఎండి పొతే
  శపిస్తాయి
చెట్లు మాట్లాడుతాయి
  చెట్లు ఏడుస్తాయి
  అషాడంలో ఆడుకొంటాయి
  వైశాఖంలొ ఏడ్చుకొంటాయి
  దయలేని మానవుల్లారా !
మా గుండెల్ని చీల్చకండి
  మా తలల్ని నరకకండి
  కొమ్మల చిట్టి తల్లులు
  ముద్దులొలుకుతున్న
  మా చిన్నారి పూమొగ్గల్ని
  చిదమకండి
  మా గొంతు తడపడానికి
  చుక్క నీరందకుండా
  సిమెంటు రోడ్లు తో  నింపేశారే!
పచ్చని  చెట్లున్నఅడవుల్ని
  అభివృద్ధి పేరుతొ
  దహించి వేసారే!
దయ లేని మనుష్యు లారా !
మీ కిది న్యాయమా?
కాకులు దూరని కారడువులు లేవు
చీమలు దూరని చిట్టడవుల్లేవు
  పచ్చని చెట్ల మీద  వాలే పక్షులు లేవు
  తళ తళ లాడే తటాకులు లేవు
  మమ్మల్ని కాపాడే  ఆదివాసీలు  లేరు
  మనిషి  మళ్లి మనిషయితే  తప్ప
మా  బ్రతుకులు  మళ్లి  చిగురింపవు!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s


%d bloggers like this: