చెట్లు

చెట్లిప్పుడు చెరచ
బడ్ద అడవి తల్లులు

చెట్లిప్పుడు చిగురు
కొమ్మలని కనలేని
గొడ్రాళ్ళు

చెట్లిప్పుడు పక్షుల
గూళ్ళకు పనికి రాని
ప్రాంగణాలు
 
చెట్లిప్పుడు శిలువకు
బలి అయిన
ఏసుక్రీస్తులు
 
చెట్లిప్పుడు తలలు
నరికిన మొండేళ్ళు 

చెట్లిప్పుడు తోడు
లేని అనాధ ప్రేతాలు

చెట్లిప్పుడు కాళ్ళు
లేని సైనికులు 

చెట్లిప్పుడు నీడ
నివ్వలేని నిశాచరులు

చెట్లిప్పుడు గుడ్ల
గూబలకు అవారాలు

చెట్లిప్పుడు
మరణానికి రాసుకొన్న
ఉత్తరాలు

చెట్లిప్పుడు మనిషి
ప్రేమకు దూరమైన
అభాగ్యులు

చెట్లిప్పుడు
కాష్టానికి పనికొచ్చే
పాడె కట్టెలు      

3 స్పందనలు to “చెట్లు”

 1. Bhanumurthy Varanasi Says:

  This is about trees which are inhumanly cut by people either
  for road widening , or making business like sandal wood
  trees or deforestation for construction of projects
  etc.This is the anguish of a poet how trees are
  suffering in the hands of selfish man kind under the
  present circumstances.

 2. advocatemmmohan Says:

  చెట్లిప్పుడు శిలువకు
  బలి అయిన
  ఏసుక్రీస్తులు
  very beautiful and apt comparison-
  burning current subject and wonderful poem
  with regards.

 3. advocatemmmohan Says:

  Reblogged this on aksharaalu.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s


%d bloggers like this: