పరాన్న జీవులు

కొందరు చిలవలు పలవలు గా
అబధ్దాల  కత్తులకు పదునులు పెడుతూ
కాలం గడుఫుతూ ఉంటారు
వాళ్ల రక్తంలో  చక్కెర అధిక శాతం ఉంటుంది
కాని వాళ్ళు మధు మేహ వ్యాధి గ్రస్థులు గాదు
వాళ్ళు తియ్యగా మాట్లాడ గలరు
అడవిలో పూచే రాక్షస పూలు వంటి వారు
వాలిన ప్రతి జీవాన్ని కూడ బలుక్కుని
అమాంతంగా నోట్లోకి  జార విడుచు కొంటారు 
నింపాదిగా కూర్చొని రక్తాని జుర్రు కొంటారు
అవసరానికి ఆసరా ఇవ్వరు వాళ్ళు
అప్పనంగా వచ్చి పచ్చని చెట్టు మీద వాలే పక్షుల్లా వాలుతారు
అందని ద్రాక్ష పళ్ళ  కోసం అర్రులు చాచే రకం వాళ్ళు
వాళ్ల పిడి వాదానికి  మీరు మీ పిడికిళ్ళు తెరుస్తారు
మీ గుండె కేరింతలు కొడుతుంది చిన్నపిల్లలా
మీరు హిప్నటైజ్ చేసిన వ్యక్తిలా వాళ్ళు చెప్పింది చేస్తారు
ఆకాశంలొ హరివిల్లుని అనుకొన్నప్పుడు చూపించ గలరు
అవధూత లక్షణాలు వాళ్ళళ్ళో ఎక్కువుంటాయి
కానీ వాళ్ళు మాయలేడి రూపంలో  ఉన్న మారీచులు  
అద్దంలో వాళ్ళ ముఖం వాళ్ళు చూసుకోలేరు  
నీ ముఖాన్నే  అద్దంగా మార్చి వాళ్ళు చూసుకొంటారు 
నీ కనుపాపల్లొంచి వెలుతుర్ని వాళ్ళు వెతుక్కొంటారు 
నీ ముక్కు లోంచి వాళ్ళు శ్వాసని పీల్చ గలరు
వాళ్ళు బ్రతక నేర్చిన వాళ్ళు
వాళ్ళే పరాన్న జీవులు
—————————————————-
రచన : వారణాసి భానుమూర్తి రావు

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s


%d bloggers like this: